סרגל כלים בכותרות - לדעת מה קורה בארץ ובעולם


ר'גת םייח תובידאב - הברא ימוליצ
ץראה םורד תודשב ספתנש הברא
הבראה דגנ םיצע עטמ סוסיר
הברא הברה הברה
הבראב רחא תצק טבמ
עקרקה לע הברא
ןומסרפא לוסיח עצבמב הבראתינונס תתומע © תורומש תויוכזה לכ  infogalim@www.galim.org.il
לסנוני לדף הראשי של גלים Making Waves הגלים שלי ים של מידע תופסים גלים תולעת ספרים עבר ועתיד חגים ומועדים מדע וטבע אדם וחברה ארצות ועמים אומנות ותרבות