נטיית מילות היחס

רוב מילות היחס נוטות על פי גוף (כך אפשר להבחין
בין מילות יחס לבין מילות קישור למילות הקישור אין נטייה!)

כדאי לכם לעיין גם ביחידה 'סוגי משפטים', פרק ראשון, קישוריות לוגית במשפט.

למילות היחס שלוש דרכי נטייה לפי הטיית שמות העצם.

(בהבדל חשוב: הטיית שמות העצם היא הטיה של כינוי הקניין [השייכות]:
ספרי = הספר שלי וכו' ואילו מילת יחס מקבלת הטיה של כינוי גוף: אני, הוא הם וכו').
1. נטייה לפי צורת היחיד של שם העצם
2. נטייה לפי צורת הרבים של שם העצם
3. נטייה מעורבת: נטייה לפי צורת היחיד ונטייה לפי צורת הרבים

1. נטייה לפי צורת היחיד של שם העצם: (כינוי הגוף מתחבר אל מילת היחס או אל אות היחס).

דוגמה
נטיית שם העצם נטיית מילת יחס
ספרִי ספרְךָ ספרֵךְ ספרוֹ ספרָהּ(מפיק ב-ה'!)
ספרֵנוּ ספרְכֶם-ן ספרָם-ן
בגללִי בגללְךָ בגללֵךְ בגללוֹ בגללָהּ(מפיק ב- ה'!)
בגללֵנוּ בגללְכֶם-ן בגללָם-ן

להלן מספר דוגמות לנטיית מילות יחס לפי צורת היחיד :
שימו !
שילבנו את הצורות השגויות הנפוצות בציבור בתוך דוגמת הנטייה בסוגריים ובכוכבית בצד
המילה השגויה. עיינו היטב בדוגמות. התרגילים יעזרו לכם לזכור את הצורה הנכונה.


בִּשְבִיל בִּשְבִילִי בִּשְבִילְך בִּשְבִילֵך (לא *בשבילָך!) ...
בִּשְבִילָהּ, .. בִּשְבִילָם-ן (לא *בשבילָהֶם-ן)


עִם   (בנטייה השימוש הוא במשלב לשון גבוה)
עִמִּי עִמְּךָ עִמָּךְ....עִמָּכֶם-ן עִמָּם-ן

זכרו: בִּשְבִילָם אֶצְלָם אֶתְכֶם