ברוכים הבאים ל"יחידה בהקשר": "הכול יחסי"!

כדי לעמוד בהצלחה במשימות יחידה זו דרוש ידע מוקדם:
בנטיית מילות יחס
  • ביחידה זו נכיר את דרכי השימוש במילות היחס בצירופים שונים ואת
    המשמעויות המילוניות של הצירופים בתוך המשפט (ביניהם צירופים כבולים)
  • נסקור דוגמות מהופעתן של מילות יחס במשלבים שונים של הלשון
  • נסקור גם דוגמות מהופעתן של מילות היחס ברובדי לשון* שונים
  • נבדוק את תרומת מילות היחס לטקסט.