פרק ראשון: מילת היחס 'על'


תרגיל 1: נוגע בשני סעיפים של שאלון א' -
1. אוצר המילים ומשמען של המילים (עבודה בעזרת מילון);
2. זיהוי משלב לשון
בקטע המעובד שלפניכם מצוי ניב 'אבד על... (עליו, עליה וכו') כלח'. קראו את הקטע ובצעו את
המשימות.
(מתוך האתר : http://www.cet.ac.il/gifted/skira/docs/decode.doc)

ההיסטוריה הסודית - תולדות ההצפנה
רקע כללי
1. מאז למדו בני-האדם להתקשר זה עם זה היו גם מי שרצו להעביר זה לזה מסרים סודיים באופן
שאחרים לא יוכלו להבין אותם - מלכים ומצביאים, קושרים ומהפכנים, אוהבים ותלמידים...
סיפורה של ההצפנה עתיק כמעט כמו סיפורה של התקשורת האנושית.
כדי להעביר פתק בכיתה כך שהמורה, גם אם 'יתפוס' אותו, לא יוכל להבין, די בשיטת הצפנה
5. פשוטה. גם אם יוכל המורה, במאמץ כלשהו לפענח את הפתק, סביר להניח שיוותר על הטרחה.
אבל - לעומת זאת, אם אתם קושרים קשר להפיל את השלטון, או סוחרים במידע עסקי סודי,
סביר שתרצו להשתמש בשיטות הצפנה מורכבות יותר - כאלה שיבטיחו ביטחון רב יותר.

מסר סודי מצד א לצד ב
כאשר צד א מבקש להעביר מסר בחשאיות לצד ב, ניתן לחלק את המשימה העומדת בפניו לשני
חלקים: החלק הראשון הוא הסתרה של עצם העברת המסר; החלק השני, ההצפנה, עוסק בשינוי
10. המסר באופן כזה, שגם אם ייפול לידיו של צד ג, יהיה חסר משמעות ותועלת עבורו.

סְטֶגָאנוֹגְרַפְיָה (Steganography)
העיסוק בהסתרת המסר נקרא: סטגאנוגרפיה, ולאורך ההיסטוריה הוא כלל שיטות מגוונות.
ביוון העתיקה, למשל, נהגו לכתוב את המסר על ראשו המגולח של שליח, והוא יצא לדרך רק
לאחר ששערותיו צמחו והסתירו את המסר; כאשר הגיע השליח ליעדו, היה מגלח את שערות
ראשו וחושף את המסר. בהמשך פותחו שיטות סטגאנוגרפיה שונות, כגון: דיו סתרים או הסתרה
15. של מסר שלם בתוך סימן פיסוק במכתב, שהורכב מתצלום ממוזער של מסמך שלם, וכך, בתוך
מכתב תמים לכאורה הסתתר מסר מורכב (בשיטה זאת השתמשו הגרמנים במלחמת העולם
השנייה.)

הַצְפָּנָה (קְרִיפְּטוֹגְרַפְיָה)1
בד בבד התפתח עיסוק מורכב וענף בשינוי המסר לכך, שרק נמענים מתוכננים יוכלו להבין (או
לפענח) אותו. עיסוק זה זכה נקרא: הצפנה (קריפטוגרפיה). עם התפתחות אמצעי התקשורת
20. והצורך במידיות של העברת המסר על רבות משיטות הסטגאנוגרפיה אבד כלח.
קשה לתאר מפקד צבאי בימינו, שימתין עד ששערות ראשו של אחד החיילים יצמחו, כדי להעביר
מסר למפקדיו...
1 קְרִיפְּטוֹגְרַפְיָה - ‏[קריפטו- (=חבוי, סודי, מיוונית)+-גרפיה] ‏התהליך או המיומנות של הצפנת מסרים או של
פענוח כתבי סתרים וקודים. (רב-מילים, מטח)


משימה 1: "אבד על... כלח " לחצו על הריבוע שבצד הפירוש הנכון. היעזרו במילון.
נעלם
נשכח
התיישן
נשמד


משימה 2: על פי הקטע - מדוע אבד כלח על רבות משיטות הסטגאנוגרפיה?
לחצו על השורות שבהן מצויה התשובה על שאלה זו.

בקטע הנ"ל מצאנו ניב אחד שיש בתוכו מילת יחס 'על'. בלשון מצויים צירופים רבים
המשלבים את מילת היחס 'על' בתוכם - מהם צירופים במשלב לשון גבוה ומהם במשלב
הבינוני ואף מן הסלנג נמצא צירופים לא מעטים.

משימה 3: מהו משלב הלשון של הביטוי 'אבד עליו כלח'?
כדי לגבש את דעתכם היעזרו בסוג הקטע שהבאנו כאן.
לחצו על הריבוע שבצד התשובה הנכונה:
גבוה
נמוך
בינוני/גבוה
סלנג


משימה 4: לפניכם צירופים שונים המכילים את מילת היחס 'על'.
א. לחצו על הצירופים המשתייכים למשלב הלשון הגבוה, הספרותי;
לחיצה זו 'תקפיץ' את הצירוף למקום מתאים בטבלה.

להלן רשימת הצירופים:
על פְּנֵי, על פיו יישק דבר, על רגל אחת, על ריק, על עיור, (ב)על פה,

על כל צעד ושעל, על קצה הלשון, על קצה המזלג, על לא עוול בכפו, על הכיפק,

עלי ועל צווארי, שפך עליו קיתון של רותחין, על פניו, על המקום, על לא דבר,

על עברי פי פחת, על כל צרה שלא תבוא, על כל הקופה, הגולם קם על יוצרו, נתפס על חם,

על חודו של קול, על יבש, על הפרק, על דִּבְרָתִי, ירדו עליו,

על אפו ועל חמתו, על בטוח, על ארבע, על אף, מתה עליו,

סב על עקבותיו, על הפנים, על הקרשים

צירופים ממשלב
לשון גבוה ובינוני
פירושים
ב. בדקו במילון את משמעות הצירופים שבחרתם, לחצו על הפירוש
ואח"כ לחצו על הביטוי המתאים לפירוש. לחיצות אלה 'יקפיצו' את הפירוש ליד הביטוי.

להלן רשימת פירושים מתוך התקליטור "רב מילים" בהוצ' מט"ח:
1. ביטוי המצביע על כך שדבר מה שמישהו יצר, יזם או הגה אינו משרת את צרכיו
אלא פועל דווקא נגדו. (על יסוד אגדה עממית הקשורה ביְצור מפראג)

2. חף מפשע, נקי מחטא, לא אשם.
3. ‏ביתרון של קול אחד בלבד בהצבעה; בהפרש קטן מאוד (כשמדובר בהצבעה של המונים).
4. ‏ביטוי שפירושו: על-פי רצונו מתנהל הכול, דעתו היא השלטת.
5. ‏חזר אל הדרך או אל המקום שמהם בא מבלי להגיע ליעדו או מבלי לבצע בו את תכניתו המקורית.
6. ‏בכל מקום, בכל פינה.
7. למרות התנגדותו החריפה, על אף כעסו הגדול על כך.
8. ‏בקיצור, כלאחר יד, במהירות יתרה.
9. ‏‏לשון שבועה או הבטחה, שפירושה: בהן צדקי, אני מבטיח הבטחה מחייבת, אני
נשבע, מילה שלי.

10. ‏מעט שבמעט, שמץ.
11. מליצית: על סף סכנה נוראה או אסון, על-פי תהום.
12. ‏מליצית: גער בו נמרצות, הטיח בו דברים קשים מאוד.
13. ביטוי שמשמעו: אני מוכן לטפל בכול, אני מקבל עלי את מלוא האחריות לעניין
אני מוכן לשאת בכל התוצאות (גם הלא נעימות).