פרק רביעי: דו משמעות במשפטים שיש בהם מילות יחס


הערה: לעתים יש צורך בניתוח תחבירי ברמה של שאלון ב' לשם פענוח הדו משמעות .

לפניכם משפטים דו משמעיים.
בכל אחד מהם השימוש במילת היחס הוא מסיבה זו או אחרת הגורם לדו משמעות.
במקרים כגון אלה יש לכתוב שני משפטים חד משמעיים במקום המשפט הדו משמעי,
וכאמור, להיעזר בניתוח תחבירי.
דוגמה:
1. דני חלם על כורסה נוחה.
שני משפטים חד משמעיים:
א. דני ראה בחלומו כורסה נוחה. (במקרה זה 'חלם על' מהווה צירוף שבו מילת
היחס היא מוצרכת ו'כורסה' תנותח מושא (משלים פועל)
ב. דני ישב על כורסה וחלם. (במשפט זה 'על כורסה' - תיאור מקום (משלים פועל) )


תרגיל 1.
לפניכם משפט דו משמעי. כתבו על גבי המרקע, במקום המיועד לכך,
שני משפטים חד משמעיים, והגדירו מבחינה תחבירית את צירוף היחס בכל אחד מהם.

הקבלן והאדריכל שוחחו ביניהם על הגג.
משפט א:
משפט ב:
כדי לבדוק את תשובתכם לחצו כאן.


תרגיל 2: ממה נובעת הדו משמעות במשפטים הבאים?
לחצו על הריבוע שבצד התשובה הנכונה:
[הדוגמות לקוחות מן הספר "שפה בהקשר", אילת ברגר,הוצ' מודן, עמ' 758, 764]

א. זבוב ישב על ידי.
שתי אפשרויות להבין את 'על ידי '-
1. על היד שלי - תיאור מקום; מילת היחס היא רק 'על')
2. מילת יחס 'על ידי'=לידי, קרוב אלי (תיאור אופן; מילת היחס היא 'על-יד')
שתי אפשרויות להבין את 'על ידי '-
1. מושא - מילת היחס היא רק 'על'
2. תיאור מקום; מילת יחס היא 'על ידי'


ב. עץ זה - רבּים היו עליו.
שתי אפשרויות להבין את 'עליו'-
1. תיאור מקום; מילת היחס 'על' בנטייה
2. מושא
שתי אפשרויות להבין את 'עליו' -
1. מילת היחס 'על' בנטייה (תיאור מקום)
2. העלים שלו (נושא +לוואי) שם עצם בנטייה


ג. שלחתי את הספר למענם.
שתי אפשרויות להבין את 'למענם' -
1. לכתובתם (תיאור מקום) מילת היחס 'ל'+שם העצם 'מען'
2. למענם -מילת יחס 'למען' בנטייה : עבורם (תיאור תכלית)
שתי אפשרויות להבין את 'למענם' -
1. לכתובתם (מושא); מילת היחס היא רק ל'+ שם העצם 'מען'.
2. למענם -מילת יחס 'למען' בנטייה : עבורם (תיאור תכלית)