שם המספר


מבוא


אחת התופעות המעניינות בשפה היא זו שאדם נוהג לספור (או למסור את מספר הטלפון שלו)
בשפת האם שלו, גם אם הוא חי כבר בארץ אחרת הרבה שנים.

בשפה העברית גם דוברי העברית ילידי הארץ מתקשים לא אחת להגות את המספרים כהלכה,
והשיבושים בין זכר לנקבה רבים. הדבר נובע מן העובדה ששם המספר "מתנהג" אחרת מאשר
הפועל, שם העצם ושם התואר בכל הקשור לזכר/נקבה וכן מן העובדה שישנם מספרים קבועים
ומספרים משתנים.

אומנם נהוג לומר: "עברית שפה קשה", אבל הכללים ו"הפטנטים" שתקבלו במהלך הפרק הזה
יעזרו לכם, ללא ספק, לזכור את השימוש הנכון והתקין של שם המספר. תגלו שהשֵד לא רק
שאינו נורא, אלא הוא אינו קיים כלל!


ג'יני