התרגילים הבאים מלווים בפתרונות מלאים. התרגול יעזור לכם לזכור את החומר.
השתדלו לפתור בכוחות עצמכם, ורק לאחר מכן בדקו את הפתרונות (הסדר אינו מחייב).
עבודה נעימה!

תרגילים:
הידעתם?
בשנת 1950 הנפיק בנק ישראל מטבע. ערך המטבע היה חמש פרוטות
(פרוטה מקבילה לאגורה בימינו), ואילו על המטבע נכתב בטעות:
"5 פרוטה"… לאחר שהבחינו בטעות, הוציאו את המטבעות הללו מן המחזור.
הנה לפניכם צילום מן המטבע השגויה:מבדק בנוסח מבחן אמריקאי

בחרו בתשובה הנכונה:
א.
בִּשְלֹש השנים האחרונות עלה המדד בעשרה אחוז.
בשלושת השנים האחרונות עלה המדד בעשרה אחוז.
בִּשְלֹש השנים האחרונות עלה המדד בעשרה אחוזים.


ב.
שמונָה-עשרה התלמידות ניגשו לבחינה בשישי באפריל.
שמונֶה-עשרה התלמידות ניגשו לבחינה בשישה באפריל.
שמונָה-עשר התלמידות ניגשו לבחינה בשישי באפריל.


ג.
מקומי באולם הוא השורה השתים-עשר בכיסא עשרים ושבעה.
מקומי באולם הוא השורה השנים-עשר בכיסא עשרים ושבע.
מקומי באולם הוא השורה השתים-עשרה בכיסא עשרים ושבע.


ד.
קבענו להיפגש בשלושה בחודש בצומת השלישי.
קבענו להיפגש בשלישי בחודש בצומת השלישית.
קבענו להיפגש בשלושה בחודש בצומת השלישית.


ה.
המורה תבחן אותנו על שני שליש מהחומר, כלומר על שישים ושש אחוז ממנו.
המורה תבחן אותנו על שני שלישים מהחומר, כלומר על שישים ושישה אחוז ממנו.
המורה תבחן אותנו על שני שליש מהחומר, כלומר על שישים ושישה אחוזים ממנו.


ו.
צעדנו שלושה וחצי קילומטרים, ואחר כך נסענו בקו שישים ואחת.
צעדנו שלושה קילומטרים וחצי, ואחר כך נסענו בקו שישים ואחד.
צעדנו שלושה קילומטרים וחצי, ואחר כך נסענו בקו שישים ואחת.


ז.
סכום הקנייה היה פי שתיים מהרגיל, כלומר מאתיים חמישים ושמונָה שקלים.
סכום הקנייה היה פי שניים מהרגיל, כלומר מאתיים חמישים ושמונָה שקלים.
סכום הקנייה היה פי שתיים מהרגיל, כלומר מאתיים חמישים ושמונֶה שקלים.


ח.
1) דן מתגורר בבית השלוש-עשרה בדירה עשרים וּשניים.
2) דן מתגורר בבית השלוש-עשרה בדירה עשרים וְשתיים.
3) דן מתגורר בבית השלושה-עשר בדירה עשרים וּשתיים.


ט.
דן חגג את יום הולדתו השבעה-עשר, כלומר הוא בן שבע-עשרה.
דן חגג את יום הולדתו השבע-עשרה, כלומר הוא בן שבע-עשרה.
דן חגג את יום הולדתו השבע-עשרה, כלומר הוא בן שבעה-עשר.