בגרות בלשון

הודעה על קישור למשימות הבנה והבעה והתשובונים

במדור 'חדר מורים' תוכלו למצוא קישור לאתר האגף לתכניות לימודים. באתר זה מצויות המשימות של חוברות הבנה והבעה א' ב' ג' והתשובונים.


הועלה בתאריך - 6/12/2005 ע"י טובה זאבי