בגרות בלשון

שאלון א -שאלון מחברת

שאלון א - שאלון מחברת

החל ממועד חורף תשע"ב יהפוך שאלון א' (011107, 210) לשאלון מחברת. הווה אומר, הנבחנים ישיבו על השאלות בגוף השאלון ולא על גבי מחברת נפרדת, כבעבר.
המעבר לשאלון מחברת נועד לתת מענה לצרכים המיוחדים של המקצוע (כגון סימון מילה מנוקדת במקום העתקתה), וכן לאפשר גיוון של דרכי תשאול (כגון מילוי טבלה, התאמה בין רשימות וסימון תשובה נכונההועלה בתאריך - 18/12/2011 ע"י טובה זאבי